Адрес:
Пловдив, пл. „Кочо Честименски“ 2В
Телефони за връзка:
+359 32 621 579
+359 888 807 559

E-mail:
doc.vasileva@mail.bg