Адрес:
Пловдив, пл. „Кочо Честименски“ 2В


Телефони за връзка:
+359 888 807 559
E-mail:
doc.vasileva@mail.bg