Ендодонтията е област от денталната медицина, която е насочена към лечение на зъболяванията на кореновите канали, когато инфекцията от усложнен кариес навлезе в тях. Симптомите са спонтанна остра болка, продължителна чувствителност от топло или студено, дискомфорт при докосване и дъвкане.

В случаи нанеобратимо възпаление на зъбната пулпа, ендодонтията (кореновото лечение) е единственото решение да се спаси зъба и да се предпази организма от други усложнения. Качественото лечение на каналите е особено важно и в случаите, когато върху  тези зъби ще се поставят мостове или корони.

Самото лечение представлява, щателно почистване на корено-каналната система (отстраняване на всички остатъци от пулпата, предаване на конусообразна форма и дезинфекция) и херметичното и запечатване, така че да няма никакъв обмен между вътрешността на зъба и заобикалящата го тъкан (периодонтални тъкани и кост).

Ендодонтските дейности включват:

– лечение на пулпит
– лечение на остър периодонтит
– лечение на гранулом
– релечение на недобре запълнен зъб
– отстраняване на счупен канален инструмент