Денталните лазери са устройства, които използват светлинната енергия за извършване на множество дентални процедури. С лазер се извършват множество процедури на твърдите и меките тъкани в устната кухина без вибрации, натиск и загряване. Изпитвате много по-малко болка, манипулациите са безкръвни, употребата на упойка е снижена над 50%, намален е риска от инфекции. При работа с лазер се постига максимална стерилност на работната повърхност, каквато не може да се постигне с никакви други средства.

С лазер се отстраняват:

– кариеси като се работи селективно, без микропукнатини в тъканите и се постига стерилност

– пародонтални джобове – премахва се възпалението и се постига регенерация на тъканите

– обработка на меки тъкани – работи се безкръвно или кървенето е минимално и оздравителния процес е по-бърз /без скалпели и без шевове/

– лечение на коренови канали – след консервативното лечение лазерът постига максимална стерилност

– избелване на зъби

– лечение на афти и херпеси с една процедура

– гингивити

– удължаване на зъбната корона за по-естетична венечна линия

– съпътстващо лечение на грануломи

– отстраняване на фиброматозни израстъци в устната кухина и на устните

Извличане на стволови клетки

В пулпата на млечното зъбче при натрупването на дентина, се образува херметически затворено и стерилно пространство, в което се съдържат множество стволови клетки.Tъй като пулпата на зъба се формира още в ембрионалния етап на развитието на организма поради тази причина клетките са млади и са носители на оригиналното ДНК. Подходящата възраст е от 5 до 12 години.

Млечният зъб се изваждапри стерилни условия., поставя се в специална среда и се преработва колкото е възможно по-бързо, за да се извлекат от него максимален брой стволови клетки.Пулпата на едно зъбче съдържа от 1000 до 10 000 броя  стволови клетки, които могат да се изолират, да се размножават чрез клетъчни култури, и да бъдат имплантирани в зона на поражения, като дават началото на нова тъкан.

Изолираните стволови клетки се съхраняват за период от 20 години, в условията на течен азот при -196 °С, при които те запазват своята жизненост.

Специалистите препоръчват екстракция на две зъбчета, защото пулпата на едно зъбче води до съхранение на една проба биологичен материал за приложение.

За извличане и съхранение на стволови клетки, постоянния зъб трябва да отговаря на следните изисквания – молар или екстрахиран по ортодонтски показания, здрав, интактен, без кариозни нарушения, със здрав пародонт

Стволовите клетки от млечен или постоянен зъб се определят като мезенхимни, които имат способността да се диференцират в тъканно образуващи клетки – сърдечно-мускулни, бъбречни, чернодробни, мускулна тъкан, сухожилия, хрущялна тъкан, дори имат способността да формират дентин.