Постурологията – това е наука за стойката на човека от латински и английски език „posture” означава поза ,стойка.

Според официалното определение, което е прието и от Българската Асоциация по Постурология : „Постурологията е трансдисциплинарна наука, която изучава позицията на тялото в пространството като резултат на адаптивни реакции на миофасциалната и скелетна системи към външни стимули и към физиологични и патологични процеси в организма.“

Крайната специализация в медицината , в последните години доведе до лечението на един конкретен орган или симптом. Това свежда познанията ни в областта на човешкото тяло до много тесни граници.

Постурологията е нова наука, която търси и намира общ език между различните медицински специалности. Тя разглежда човека като едно цяло и доказва, че отделните части в тялото реагират по нетипичен, нов начин и могат да дадат симптоми далеч от болния орган.

 

 

Симптоми, които трябва да бъдат оценени

Най-честите симптоми за оценка и преглед:

●  шумове;

● затруднено отваряне и затваряне на устата;

●  скърцане със зъби;

● болки на челюстта;

● травма;

● лицева болка;

● главоболие;

● замайване и чувство на нестабилност;

● болка във врата;

● постурални проблеми: хернии, болки в кръста, миалгия;

● болки в раменете и краката;

● стомашно-чревни проблеми;

● зрителни увреждания.

Постуралният дисбаланс и болката, която причинява, често се дължат на натрупване на външни елементи, към които тялото се е  адаптирало ( падания, злополуки, ортодонтия, носене на тежки товари, спортни практики, лоша стойка на работа и др.).

Заповядайте при нас на адрес:

Пловдив, пл. „Кочо Честименски“ 2В

Запази час на: +359 888 807 559