Каква е процедурата по поставяне на импланти и боли ли?

Процедурата е безболезнена, тъй като се прави под местна упойка. Поставянето на един имплант без хирургичен подход трае 10 минути, с хирургичен протокол 20-30 минути. Протокола на работа се определя от лекуващия лекар съобразно дефекта, анатомичните особености и др. Изчаква се обикновено 3-4 месеца след което се протезира, тоест се поставят коронки или мостове.

Има ли риск организма да отхвърли поставените импланти?

Съвременните импланти са направени от биоинертни материали, тоест такива, които не предизвикват имунен отговор от организма. Въпреки това се наблюдава отхвърляне, което е изключително рядко и причините са от друго естество, най-честата от които е лошата хигиена на пациента.

Опасни ли са имплантите за здравето?

Те са изработени от титан, който е доказано биологично съвместими с тялото и безопасен за употреба, никога не се отхвърля от организма и никога не е било докладвано да стане причина за рак или животозастрашаващо заболяване.

Има ли възрастова граница за поставяне на импланти?

Можете да бъдете твърде млади за поставянето на импланти, но възрастта сама по себе си не е бариера. Състоянието на вашето здраве е важен критерий и д-р Василева ще определи дали сте подходящ за операция. След общото здравословно състояние, другият най-важен критерий е, дали имате достатъчно количество и качество на костта за да се поставят импланти. Нашите специалисти ще преценят дали необходимите предпоставки са налице. Противно на това, в което много хора вярват, възрастта сама по себе си не е пречка за поставянето на зъбни импланти.В разрез с очакванията по темата, възрастните пациенти са далеч по позитивно прогнозирани по ред причини. Една от основните е, че първичнита резорбция при възрастните е значително по слабо изразена, отколкото при младите хора.

Какви са предимствата на циркониевите импланти пред тези от титан?

» Циркониевият имплант е безспорно по-естетичен.
» Единственият вариант за алергични пациенти.
» Гарантирана голяма стабилност в дългосрочен план.
» Редица хистологични изследвания категорично определят цирконият като материалът с най-висока биосъвместимост (създава се здрава връзка имплант-кост без проява на възпаление или реакция на отхвърляне на чуждото тяло от организма).
» Цирконият притежава отлична еластичност, което означава, че е по-малко чуплив и по-трудно може да бъде деформиран.
» Циркониевият имплант е изключително щадящ за меките тъкани.
» Циркониевият имплант не е подходящ за дъвкателни зъби, но без съмнение е добро решение за фронтални зъби.