В коя част на млечното зъбче се намират стволовите клетки?

В пулпата на млечното зъбче при натрупването на дентина, се образува херметически затворено и стерилно пространство, в което се съдържат множество стволови клетки. Пулпата на зъба се формира още в ембрионалния етап на развитието на организма и поради тази причина клетките са млади и са носители на оригиналното ДНК.  Доказано, е че пулпата на едно зъбче съдържа от 1000 до 100 00 броя  стволови клетки, които могат да се изолират, да се размножават чрез клетъчни култури, и да бъдат имплантирани в зона на поражения, като дават началото на нова тъкан.

Каква е процедурата по извличане на стволови клетки?

Тя е планирана, бърза и безболезнена. При млечни зъби се извършва на възраст между 5 и 13 години, чрез изваждането на млечно зъбче от обучен зъболекар, при стерилни условия. За тази процедура са подходящи фронталните зъбки с лека степен на разклащане и максимално запазен корен. Изваденото зъбче се поставя в специална среда и възможно най-бързо се транспортира до специализирана лаборатория . За постоянните зъби няма ограничение във възрастта. Единственото условие е зъбът та отговаря на горепосочените изисквания. Изолираните стволови  клетки се съхраняват за период от 20 години, в условията на течен азот при – 196˚С, при което те запазват своята жизненост, могат да бъдат размножени и използвани за бъдещо лечение.